Prawo rodzinne i opiekuńcze

alimenty
 • Rozwód
 • Separacja
 • Unieważnienie małżeństwa
 • Alimenty – zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi
 • Uregulowanie lub wyegzekwowanie kontaktów z małoletnimi

Czytaj więcej

Prawo rodzinne i opiekuńcze to niezwykle subtelna gałąź prawa, która obejmuje wszystkie przepisy dotyczące prawidłowego funkcjonowania jednostki rodziny. W środowisku prawniczym sprawy związane z tą dziedziną zazwyczaj określane są jako te najbardziej emocjonujące i wymagające niezwykłego zaangażowania, szczególnie jeśli w grę wchodzi spór o alimenty czy rozwody. Empatia, wyrozumiałość i profesjonalizm to cechy, które bezsprzecznie wspierają prowadzenie konkretnej sprawy i doprowadzenie jej do szczęśliwego końca.

Klienci oczekują jak najlepszych rozwiązań prawnych np. w zakresie separacji, unieważnienia małżeństwa, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa, podziału majątku wspólnego małżonków, uregulowania lub wyegzekwowania kontaktów z małoletnimi, przysposobienia, ubezwłasnowolnienia, rozdzielności majątkowej między małżonkami czy ustanowienia opieki i kurateli. Sprawy o alimenty i rozwody co roku pojawiają się na szczytach list statystycznych jako te najpopularniejsze.

Prawo rodzinne i opiekuńcze rozpatruje wszystkie spory dotyczące członków rodzin. Alimenty, rozwody, ustalanie ojcostwa czy przyznawanie władzy rodzicielskiej to sprawy bardzo delikatne, szczególnie w przypadku dzieci. Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z której wyimki znajdują się poniżej:

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy: „Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie, przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego”./p>

Zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy: „W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny”.

Zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy: „Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy”.

Dyskrecja i rzetelność – tak działam. Zapraszam do współpracy z moją kancelarią klientów z miejscowości: Oborniki, Wągrowiec, Skoki, Wronki, Szamotuły, Ryczywół, Murowana Goślina.

 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • Podział majątku wspólnego małżonków
 • Rozdzielność majątkowa między małżonkami
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Ustanowienie opieki i kurateli