Prawo pracy

  • Sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
  • Mediacje pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą w zakresie wzajemnych roszczeń
  • Dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
  • Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami pracy