Prawo administracyjne

prawo administracyjne
  • Sporządzanie skarg, odwołań i zażaleń od decyzji administracyjnych
  • Przygotowywanie wniosków o wydanie, sprostowanie lub uzupełnienie decyzji, wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
  • Reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi