Odszkodowania i zadośćuczynienia

odszkodowania
 • Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Odszkodowanie za uszkodzony pojazd
 • Odszkodowanie za zniszczenie lub uszkodzenie mienia na skutek pożaru, zalania, huraganu itp.
 • Odszkodowanie za tzw. „szkody chodnikowe” – upadek, poślizgnięcie itp.
 • Odszkodowanie za błąd medyczny

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to pojęcia prawnicze, które znacznie się od siebie różnią. To roszczenia, które charakteryzują różne podstawy prawne oraz funkcje. W powszechnej terminologii oraz w języku potocznym bardzo często stosuje się te nazwy wymiennie, niemniej w branży prawniczej obligatoryjne jest wskazanie różnic między nimi.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym, którego celem rekompensata krzywdy emocjonalnej, powstałej w wyniku konkretnego zdarzenia szkodzącego. Zdarzenia, które podlegają zadośćuczynieniu to m.in.:

 • utrata osoby najbliższej
 • naruszenie dóbr osobistych
 • uszkodzenie ciała lub wywołany rozstrój zdrowia
 • pozbawienie wolności lub skłonienie za pomocą podstępu do czynu nierządnego

Wysokość zadośćuczynienia zależy od rozmiaru krzywdy i stopnia uszczerbku na zdrowiu, jego charakteru, kondycji psychicznej czy wpływu na jakość życia.

Z kolei odszkodowanie dotyczy przede wszystkim krzywdy, w wyniku której poszkodowany ponosi straty materialne, finalnie regulowane przez świadczenie pieniężne.

 • uszkodzenie mienia
 • uszkodzenie ciała
 • pogorszenie jakości życia/sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej
 • utrata zarobków osoby zmarłej

 

Wysokość odszkodowania, podobnie jak w przypadku zadośćuczynienia, zależna jest rozmiaru i rodzaju strat materialnych.

Posługując się terminologią prawną, zadośćuczynienie przyznawane jest za krzywdę, a rekompensata wiąże się ze stratą niemajątkową, natomiast odszkodowanie za szkodę, przy czym rekompensata obejmuje straty majątkowe.

Głównym celem zarówno zadośćuczynienia, jak i odszkodowania jest maksymalne wyrównanie strat materialnych i niematerialnych, które powstały w wyniku jakiegoś zdarzenia. Dzięki konsultacji z kancelarią prawną, możliwe jest ustalenie adekwatnego rodzaju rekompensaty dla poszkodowanego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu. Obsługuję klientów z miejscowości: Oborniki, Wągrowiec, Skoki, Wronki, Szamotuły, Ryczywół, Murowana Goślina.

 • Odszkodowanie za wypadek w szkole
 • Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
 • Odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • Odszkodowanie za zmarnowany urlop
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku wypadku
 • Zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym