Postępowanie windykacyjne i egzekucyjne

  • Prowadzenie działań polubownych na etapie przedsądowym – negocjacje z dłużnikiem
  • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania sądowego
  • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego i nadzór nad jego przebiegiem, tj. współpraca z komornikami sądowymi oraz kontrola dokonywanych przez nich czynności